هر ساله مازندران در ایام نوروز میزبان مسافران زیادی بود، اما با شیوع ویروس کرونا و در خانه نشستن هم‌وطنان عزیز در ایام نوروز بار ترافیکی کمتری به خود می‌بیند.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۴
هر ساله مازندران در ایام نوروز میزبان مسافران زیادی بود، اما با شیوع ویروس کرونا و در خانه نشستن هم‌وطنان عزیز در ایام نوروز بار ترافیکی کمتری به خود می‌بیند.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۴
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو