باشگاه پاختاکور ازبکستان بابت پرداخت حق انتقال ایسما فرصت یک ماهه‌ای به استقلال داد.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۶
باشگاه پاختاکور ازبکستان بابت پرداخت حق انتقال ایسما فرصت یک ماهه‌ای به استقلال داد.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۸:۲۶
۰

باشگاه پاختاکور ازبکستان به استقلال بابت پرداخت حق انتقال ایسما، یک ماه فرصت داده و هنوز شکایت نکرده تا آبی‌ها فرصت کافی برای تامین منابع مالی لازم برای این موضوع را داشته باشند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو