نقی معمولی در سریال پایتخت به نمایندگانی که با موگرینی عکس گرفتند تیکه انداخت.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۴
نقی معمولی در سریال پایتخت به نمایندگانی که با موگرینی عکس گرفتند تیکه انداخت.
۰۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۱:۳۴
۰