ریحانه پارسا با انتشار این ویدئو نوشت: چراغ‌ها هنوز روشن است، همچون دل من؛ هنوز زندگی در جریان است * حال دلتون خووب. الهی هرچی خیرِ برای شما و عزیزاتون سال نو مبارک
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
ریحانه پارسا با انتشار این ویدئو نوشت: چراغ‌ها هنوز روشن است، همچون دل من؛ هنوز زندگی در جریان است * حال دلتون خووب. الهی هرچی خیرِ برای شما و عزیزاتون سال نو مبارک
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۵
۲
50
نظرات
زهرا
طرف یه بیست سالی از ریحانه پارسا بزرگتره.
ناشناس
مهدی دم گرم
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو