/سال جهش تولید/
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که برای تحقق شعار سال ۹۹ باید همه علاقه مندان و سرمایه داران وارد میدان عمل شوند.
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۳:۱۲
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که برای تحقق شعار سال ۹۹ باید همه علاقه مندان و سرمایه داران وارد میدان عمل شوند.
۰۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۳:۱۲
۰

اکبر رنجبرزاده ، با اشاره به شعار "جهش تولید" برای سال 99 ، گفت: در سال های اخیر مقام معظم رهبری بر توانمندی داخلی، تقویت پایه های اقتصادی و رونق اقتصادی تاکید داشتند از این جهت شعال سال 99 نیز حول همین محور انتخاب شد.

این عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: در سال گذشته بحث رونق تولید مطرح بود و امسال جهش تولید مورد تاکید قرار گرفت، این به این معنا است که رضایت نسبی از رونق تولید در سال 98 حاصل شده هر چند که این رونق به صورت ملموس در زندگی مردم خود را نشان نداده است.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس دهم شورای اسلامی برای تحقق شعار سالبه نکاتی اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکید مقاممعظم رهبری به جهش توتلید باید اقداماتی از ناحیه تمام صاحبان سرمایه و برنامه صورت گیرد تا آثار رونق تولید سرعت بیشتری پیدا و با جهشی قابل توجه به سمت صادرات حرکت کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید همه وارد میدان عملیات شوند، اظهار داشت: باید همه ارگان ها، مردم، صاحبان سرمایه و علاقه مندان به توسعه ایران وارد میدان شوند و تمام همت شان را در مسیر جهش تولید به کار بگیرند.

وی گفت: در گام نخست باید نیازهای داخلی احصا شود و برای پاسخگویی به این نیازها مسیج نیروهای متخصص داخلی وارد عمل شده و سرمایه ها در این مسیر هدایت شود.

عضو هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: انتظار می رود همان طور که رضایت نسبی از رونق تولید راشاهد بودیم در پایان سال 99 شعار سال و تاکید مقام معظم رهبری نیز عملیاتی شود./

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو