دولت کویت از تمدید تعطیلی مراکز آموزشی این کشور تا چهار ماه دیگر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.
۰۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۵:۲۸
دولت کویت از تمدید تعطیلی مراکز آموزشی این کشور تا چهار ماه دیگر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا خبر داد.
۰۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۵:۲۸
۰

تعطیلی مراکز آموزشی تا چهار ماه دیگر در راستای یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا تمدید می‌شود.

مقامات کویتی مراکز آموزشی را از ابتدای ماه مارس جاری به سبب کرونا به مدت یک ماه تعطیل کرده بودند.

تعطیلی مراکز آموزشی شامل مدارس دولتی، خصوصی و دانشگاه‌های دولتی، خصوصی و نظامی می‌شود.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50