به منظور مقابله با کرونا ویروس، شهرداری نوشهر اقدام به راه اندازی تونل مکانیزه ضدعفونی خودرو در بوستان نوید کرده تا رانندگان خودرو‌ها به صورت رایگان در این طرح مشارکت کنند و با خودرو‌های ضدعفونی شده در شهر تردد کنند.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۲
به منظور مقابله با کرونا ویروس، شهرداری نوشهر اقدام به راه اندازی تونل مکانیزه ضدعفونی خودرو در بوستان نوید کرده تا رانندگان خودرو‌ها به صورت رایگان در این طرح مشارکت کنند و با خودرو‌های ضدعفونی شده در شهر تردد کنند.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۲
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50