درگیری کفتار با کل یالدار به مدت ۴۰ دقیقه به طول انجامید و کفتار ۶۰ کیلویی با آرواره‌های بسیار قوی خود کل یالدار که وزنش به ۲۷۰ کیلوگرم می‌رسد را شکست داد.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۹
۰
درگیری کفتار با کل یالدار به مدت ۴۰ دقیقه به طول انجامید و کفتار ۶۰ کیلویی با آرواره‌های بسیار قوی خود کل یالدار که وزنش به ۲۷۰ کیلوگرم می‌رسد را شکست داد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید