درگیری کفتار با کل یالدار به مدت ۴۰ دقیقه به طول انجامید و کفتار ۶۰ کیلویی با آرواره‌های بسیار قوی خود کل یالدار که وزنش به ۲۷۰ کیلوگرم می‌رسد را شکست داد.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۹
درگیری کفتار با کل یالدار به مدت ۴۰ دقیقه به طول انجامید و کفتار ۶۰ کیلویی با آرواره‌های بسیار قوی خود کل یالدار که وزنش به ۲۷۰ کیلوگرم می‌رسد را شکست داد.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50