امیرحسین رستمی: به جواب اکثر سوالاتم در برنامه فرمول یک رسیدم عذرخواهی می‌کنم.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲
امیرحسین رستمی: به جواب اکثر سوالاتم در برنامه فرمول یک رسیدم عذرخواهی می‌کنم.
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲
۱