حسین رستگار مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو گفت: افراد باید در خرید خرما به آرم غذا و دارو روی بسته بندی آن توجه کنند چراکه این نماد نشان از تولید در کارخانه معتبر و تحت کنترل بودن آن، دارد. وی با اشاره به اینکه خرما سطح چسبناکی دارد و آلودگی‌های مختلف را به سمت خود جذب می‌کند، ادامه داد:
۲۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵
۰
خرما‌ها پس از جدا شدن از درخت، با وجود گرد و خاک و عوامل میکروبی، بلافاصله بسته بندی می‌شوند به همین دلیل توصیه می‌شود پس از بازکردن بسته بندی آن را شسته و بعد مصرف کنید. رستگار خرما را نسبت به دما حساس خواند و بیان کرد: مازاد خرما باید در زنجیره سرد نگه داری شود. مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو افزود:


خرما‌هایی که مزه تندی دارند و به دلیل کم دوامی در دهان پخش می‌شوند، خراب یا تاریخ مصرف گذشته هستند. این خرما‌ها فاسد و غیرقابل مصرف هستند. وی یادآور شد: خرما‌هایی که در مراکز معتبر عرضه و تاریخ تولید، انقضا، پروانه بهداشتی و آرم غذا و دارو دارند، قابل اعتماد و کنترل هستند.
 
 
 
منبع:ایران ناز
حسین رستگار مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو گفت: افراد باید در خرید خرما به آرم غذا و دارو روی بسته بندی آن توجه کنند چراکه این نماد نشان از تولید در کارخانه معتبر و تحت کنترل بودن آن، دارد. وی با اشاره به اینکه خرما سطح چسبناکی دارد و آلودگی‌های مختلف را به سمت خود جذب می‌کند، ادامه داد:
خرما‌ها پس از جدا شدن از درخت، با وجود گرد و خاک و عوامل میکروبی، بلافاصله بسته بندی می‌شوند به همین دلیل توصیه می‌شود پس از بازکردن بسته بندی آن را شسته و بعد مصرف کنید. رستگار خرما را نسبت به دما حساس خواند و بیان کرد: مازاد خرما باید در زنجیره سرد نگه داری شود. مدیر کل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو افزود:


خرما‌هایی که مزه تندی دارند و به دلیل کم دوامی در دهان پخش می‌شوند، خراب یا تاریخ مصرف گذشته هستند. این خرما‌ها فاسد و غیرقابل مصرف هستند. وی یادآور شد: خرما‌هایی که در مراکز معتبر عرضه و تاریخ تولید، انقضا، پروانه بهداشتی و آرم غذا و دارو دارند، قابل اعتماد و کنترل هستند.
 
 
 
منبع:ایران ناز
بهترین خرید
ارسال نظر
یخچالتو پر کن
نمای روز
یخچالتو پر کن
یخچالتو پر کن
یخچالتو پر کن
یخچالتو پر کن
یخچالتو پر کن
آخرین اخبار
یخچالتو پر کن
یخچالتو پر کن