تصاویری از چهره‌های مشهور جهان که کرونا گرفتند را مشاهده می‌کنید.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۰
تصاویری از چهره‌های مشهور جهان که کرونا گرفتند را مشاهده می‌کنید.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۰
۱
50
نظرات
شیرین صفوی
یعنی مسئولین ما اصلا چهره جهانی به حساب نیومدند !!!!!!!!!
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50