ترومبوز یا لخته خون یک پاسخ طبیعی به زخم برای جلوگیری از خون ریزی است، اما می‌تواند منجر به ترومبوزیس شود که خطرناک است و زمانی اتفاق می‌افتد که لخته‌ها در یک رگ خونی سالم جریان خون را مسدود کنند. شما می‌توانید از هفت نشانه احتمالی لخته خون آگاه باشید.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۹
۰

درد غیر قابل توضیح

درد ممکن است در بسیاری از قسمت‌های مختلف بدن ایجاد شود، اما بیشتر در سینه، بازو‌ها و پا‌ها دیده می‌شود. ممکن است احساس درد شدید باشد یا ممکن است احساس شود که در یک یا بیشتر قسمت‌های بدن فشار یا درد وجود دارد.

تغییر رنگ در بازو یا پا

لخته در بدن اغلب میزان خون موجود در نواحی مختلف را کاهش می‌دهد و این باعث می‌شود پوست کم رنگ یا حتی به رنگ آبی مایل به خاکستری شود. با این حال، ترومبوز ورید عمقی می‌تواند به عنوان گرمی و قرمزی در بازو یا پا ایجاد شود.

ورم

اگر متوجه تورم در بازو‌ها و پا‌ها شدید، این نیز می‌تواند نشانه‌ای از لخته شدن خون باشد.

از دست دادن احساس

اگر در پا‌ها یا بازو‌ها احساس بی حسی کنید، می‌تواند نشانه لخته خون باشد، زیرا گردش خون به خطر می‌افتد.

تنگی نفس همراه با درد

وقتی لخته‌ای در ریه‌ها ایجاد می‌شود، به آن آمبولی ریوی گفته می‌شود و ممکن است باعث تنگی نفس همراه با درد شود. این علایم در صورت وجود لخته در قلب نیز ممکن است، رخ دهد.

درد‌های شدید شکمی

اگر لخته خون در رگ‌ها ایجاد شود که خون را از روده خارج می‌کند، می‌تواند در نتیجه باعث انسداد و تورم شود.

مشکلات بینایی

بسیاری نمی‌دانند که این می‌تواند نشانه‌ای از لخته خون باشد. با این حال، بینایی به جریان خون و اکسیژن بستگی دارد.منبع: روزنامه خراسان
ترومبوز یا لخته خون یک پاسخ طبیعی به زخم برای جلوگیری از خون ریزی است، اما می‌تواند منجر به ترومبوزیس شود که خطرناک است و زمانی اتفاق می‌افتد که لخته‌ها در یک رگ خونی سالم جریان خون را مسدود کنند. شما می‌توانید از هفت نشانه احتمالی لخته خون آگاه باشید.

درد غیر قابل توضیح

درد ممکن است در بسیاری از قسمت‌های مختلف بدن ایجاد شود، اما بیشتر در سینه، بازو‌ها و پا‌ها دیده می‌شود. ممکن است احساس درد شدید باشد یا ممکن است احساس شود که در یک یا بیشتر قسمت‌های بدن فشار یا درد وجود دارد.

تغییر رنگ در بازو یا پا

لخته در بدن اغلب میزان خون موجود در نواحی مختلف را کاهش می‌دهد و این باعث می‌شود پوست کم رنگ یا حتی به رنگ آبی مایل به خاکستری شود. با این حال، ترومبوز ورید عمقی می‌تواند به عنوان گرمی و قرمزی در بازو یا پا ایجاد شود.

ورم

اگر متوجه تورم در بازو‌ها و پا‌ها شدید، این نیز می‌تواند نشانه‌ای از لخته شدن خون باشد.

از دست دادن احساس

اگر در پا‌ها یا بازو‌ها احساس بی حسی کنید، می‌تواند نشانه لخته خون باشد، زیرا گردش خون به خطر می‌افتد.

تنگی نفس همراه با درد

وقتی لخته‌ای در ریه‌ها ایجاد می‌شود، به آن آمبولی ریوی گفته می‌شود و ممکن است باعث تنگی نفس همراه با درد شود. این علایم در صورت وجود لخته در قلب نیز ممکن است، رخ دهد.

درد‌های شدید شکمی

اگر لخته خون در رگ‌ها ایجاد شود که خون را از روده خارج می‌کند، می‌تواند در نتیجه باعث انسداد و تورم شود.

مشکلات بینایی

بسیاری نمی‌دانند که این می‌تواند نشانه‌ای از لخته خون باشد. با این حال، بینایی به جریان خون و اکسیژن بستگی دارد.منبع: روزنامه خراسان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید