"حسن قجاوند" رییس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور با تلویزیون پارسینه در خصوص ویروس کرونا به گفتگو نشست.
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۹
"حسن قجاوند" رییس جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور با تلویزیون پارسینه در خصوص ویروس کرونا به گفتگو نشست.
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۶:۴۹
۰

بخش اول گفتگو با دکتر حسن قجاوند:

 
بخش دوم گفتگو با دکتر حسن قجاوند
 
بخش سوم گفتگو با دکتر حسن قجاوند
 
بخش چهارم گفتگو با دکتر حسن قجاوند
ارسال نظر