پرسنل بیمارستان کامکار قم (اولین مرکز پذیرش و قرنطینه کشور) از اولین روز‌های شیوع ویروس کرونا به صورت شبانه‌روز در حال ارائه خدمت به بیماران هستند. این روز‌ها همه پرسنل از بخش اورژانس تا خدمات و حتی تأسیسات و کادر اداری در این بیمارستان فعالیت می‌کنند و خدمات ارائه می‌دهند. آن‌ها با وجود اینکه به شکل مستقیم با بیماران در ارتباط هستند و امکان ابتلا به بیماری در آن‌ها بسیار زیاد است، در شیفت‌های متمادی در بیمارستان حضور دارند.
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۶
پرسنل بیمارستان کامکار قم (اولین مرکز پذیرش و قرنطینه کشور) از اولین روز‌های شیوع ویروس کرونا به صورت شبانه‌روز در حال ارائه خدمت به بیماران هستند. این روز‌ها همه پرسنل از بخش اورژانس تا خدمات و حتی تأسیسات و کادر اداری در این بیمارستان فعالیت می‌کنند و خدمات ارائه می‌دهند. آن‌ها با وجود اینکه به شکل مستقیم با بیماران در ارتباط هستند و امکان ابتلا به بیماری در آن‌ها بسیار زیاد است، در شیفت‌های متمادی در بیمارستان حضور دارند.
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۶
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو