«ناصر مسعودی» هنرمند عرصه موسیقی و آواز ایران و استان گیلانی به شایعه فوتش در فضای مجازی واکنش نشان داد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۷
«ناصر مسعودی» هنرمند عرصه موسیقی و آواز ایران و استان گیلانی به شایعه فوتش در فضای مجازی واکنش نشان داد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۷
۰