از سوی فیفا تاکید شد؛
انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار بود در روزهای پایانی سال جاری برگزار شود به دلیل نقایصی که در اساسنامه وجود داشت به زمان دیگری موکول شد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۵
۰

 ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفت: مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار بود ۲۵ اسفند برگزار شود با توجه به مکاتبات فیفا و تاکید بر اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال به زمان دیگری موکول شد.

این در حالی است که ثبت نام برای برگزاری این انتخابات هم صورت گرفته و نامزدهای ریاست هم فعالیت های خود برای گرفتن رای مجمع را آغاز کرده بودند. 

به نظر می رسد با توجه به شرایطی که برای کشور به وجود آمده است این انتخابات اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود.

انتخابات فدراسیون فوتبال که قرار بود در روزهای پایانی سال جاری برگزار شود به دلیل نقایصی که در اساسنامه وجود داشت به زمان دیگری موکول شد.

 ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال گفت: مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار بود ۲۵ اسفند برگزار شود با توجه به مکاتبات فیفا و تاکید بر اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال به زمان دیگری موکول شد.

این در حالی است که ثبت نام برای برگزاری این انتخابات هم صورت گرفته و نامزدهای ریاست هم فعالیت های خود برای گرفتن رای مجمع را آغاز کرده بودند. 

به نظر می رسد با توجه به شرایطی که برای کشور به وجود آمده است این انتخابات اردیبهشت ماه سال آینده برگزار شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}