بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در حاشیه تمرین امروز این تیم با اهدای گل به مقام مرحوم سیامند رحمان، قهرمان المپیک و جهان ادای احترام کردند.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۴
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در حاشیه تمرین امروز این تیم با اهدای گل به مقام مرحوم سیامند رحمان، قهرمان المپیک و جهان ادای احترام کردند.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۴
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50