صلاحیت حرفه ای اعظم علیزاده، مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه کوثر از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱
۰

صلاحیت حرفه ای اعظم علیزاده، مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه کوثر از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.

اعظم علیزاده با داشتن ۱۷ سال تجربه و سابقه مدیریتی در شرکت‌های بیمه خصوصی، در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به‌عنوان رییس اداره صدور بیمه‌های آتش‌سوزی و طی سال‌های ۹۷ تا ۹۸ نیز در سمت سرپرست مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی در شرکت بیمه کوثر مشغول به فعالیت بوده است. اکنون پس از دریافت مجوز از مبادی ذی‌ربط و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سمت مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه کوثر به ماموریت خویش ادامه خواهد داد.

روابط عمومی وامور مشتریان بیمه کوثر

صلاحیت حرفه ای اعظم علیزاده، مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه کوثر از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.

صلاحیت حرفه ای اعظم علیزاده، مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه کوثر از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.

اعظم علیزاده با داشتن ۱۷ سال تجربه و سابقه مدیریتی در شرکت‌های بیمه خصوصی، در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ به‌عنوان رییس اداره صدور بیمه‌های آتش‌سوزی و طی سال‌های ۹۷ تا ۹۸ نیز در سمت سرپرست مدیریت بیمه‌های آتش‌سوزی در شرکت بیمه کوثر مشغول به فعالیت بوده است. اکنون پس از دریافت مجوز از مبادی ذی‌ربط و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سمت مدیر بیمه‌های آتش‌سوزی بیمه کوثر به ماموریت خویش ادامه خواهد داد.

روابط عمومی وامور مشتریان بیمه کوثر

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید