سیامند رحمان ۲ قهرمانی در مسابقات پارالمپیک، ۵ قهرمانی جهان و ۳ قهرمانی بازی‌های پاراآسیایی را در کارنامه ورزشی خود داشت همچنین با رکورد ۳۱۰ کیلوگرم رکورد دار پاراوزنه برداری جهان بود. او ساعتی پیش به دلیل ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۳
سیامند رحمان ۲ قهرمانی در مسابقات پارالمپیک، ۵ قهرمانی جهان و ۳ قهرمانی بازی‌های پاراآسیایی را در کارنامه ورزشی خود داشت همچنین با رکورد ۳۱۰ کیلوگرم رکورد دار پاراوزنه برداری جهان بود. او ساعتی پیش به دلیل ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۳
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو