وزیر آموزش و پرورش از ارائه آموزش به دانش‌آموزان توسط معلمان در قالب شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) و استفاده از شبکه‌های مختلف صداو سیما خبر داد.
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸
۰
 محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تمهیدات این وزارتخانه برای آموزش دانش‌آموزان، اظهار داشت: با مدیران صدا و سیما صحبت کردیم تا بتوانیم از ظرفیت شبکه‌های دیگر این سازمان برای آموزش دانش‌آموزان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: امکان آموزش در بستر اینترنتی با استفاده از اپراتور‌های موجود فراهم شده و شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) را برقرار کرده‌ایم تا معلمان از طریق این شبکه دروس را با دانش‌آموزان به اشتراک گذاشته و طرح سؤال و آزمون کنند.

حاجی میرزایی با اشاره به استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان، خاطرنشان کرد: از ظرفیت ۱۰ هزار مدرس خانواده و ۳۷۰ مرکز مشاوره این انجمن برای ارائه آموزش و مشاوره‌های لازم به خانواده‌ها استفاده می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای معاونان آموزشی مأموریتی برای همکاری موثر مدیران و معلمان در مدارس تعیین کرده‌ایم، اضافه کرد:  با توجه به شرایط فعلی ۷۰ درصد زمان آموزش دانش‌آموزان سپری شده و در برخی دوره‌ها مانند پایه دوازدهم نیز تا ۸۵ درصد دوره آموزش طی شده است.

وی با تأکید بر اینکه بر ارائه آموزش در بستر‌های امن توسط معلمان تأکید کرده‌ایم، گفت: در برخی استان‌ها نیز توسط معلمان و مدارس خلاقیت‌هایی برای ارائه آموزش به دانش‌آموزان داشته‌ایم.
وزیر آموزش و پرورش از ارائه آموزش به دانش‌آموزان توسط معلمان در قالب شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) و استفاده از شبکه‌های مختلف صداو سیما خبر داد.
 محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تمهیدات این وزارتخانه برای آموزش دانش‌آموزان، اظهار داشت: با مدیران صدا و سیما صحبت کردیم تا بتوانیم از ظرفیت شبکه‌های دیگر این سازمان برای آموزش دانش‌آموزان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: امکان آموزش در بستر اینترنتی با استفاده از اپراتور‌های موجود فراهم شده و شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) را برقرار کرده‌ایم تا معلمان از طریق این شبکه دروس را با دانش‌آموزان به اشتراک گذاشته و طرح سؤال و آزمون کنند.

حاجی میرزایی با اشاره به استفاده از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان، خاطرنشان کرد: از ظرفیت ۱۰ هزار مدرس خانواده و ۳۷۰ مرکز مشاوره این انجمن برای ارائه آموزش و مشاوره‌های لازم به خانواده‌ها استفاده می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای معاونان آموزشی مأموریتی برای همکاری موثر مدیران و معلمان در مدارس تعیین کرده‌ایم، اضافه کرد:  با توجه به شرایط فعلی ۷۰ درصد زمان آموزش دانش‌آموزان سپری شده و در برخی دوره‌ها مانند پایه دوازدهم نیز تا ۸۵ درصد دوره آموزش طی شده است.

وی با تأکید بر اینکه بر ارائه آموزش در بستر‌های امن توسط معلمان تأکید کرده‌ایم، گفت: در برخی استان‌ها نیز توسط معلمان و مدارس خلاقیت‌هایی برای ارائه آموزش به دانش‌آموزان داشته‌ایم.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید