در هفته گذشته جهان شاهد رویداد‌های سیاسی و فرهنگی و حوادث مختلفی بود که خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی تصویری آن‌ها را به تصویر کشیده است.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۴
در هفته گذشته جهان شاهد رویداد‌های سیاسی و فرهنگی و حوادث مختلفی بود که خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی تصویری آن‌ها را به تصویر کشیده است.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۴
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو