تصاویر بیمارستان شهید صیادشیرازی گرگان مخصوص بیماران مبتلا یا مشکوک به کرونا و فعالیت‌های کادر درمانی این بیمارستان را در روز شنبه نشان می‌دهد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۸
تصاویر بیمارستان شهید صیادشیرازی گرگان مخصوص بیماران مبتلا یا مشکوک به کرونا و فعالیت‌های کادر درمانی این بیمارستان را در روز شنبه نشان می‌دهد.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۸
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو