با توجه به لزوم پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، مدارس کشور در هفته گذشته تعطیل بود و در هفته آینده نیز فعلا تا دوشنبه تعطیل هستند.
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۲
۰

بنا به اعلام معاونت آموزش ابتدایی، جدول پخش هفته اول برنامه‌های مکمل شبکه آموزش مخصوص دانش آموزان دوران ابتدایی که از شنبه ۱۰ اسفند پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه‌های تدریس دروس ابتدایی در شبکه آموزش به شرح زیر است:

شنبه ۱۰ اسفند
۱۰.۳۰ فارسی اول
۱۰.۵۰ علوم سوم
۱۱.۳۰ فارسی پنجم

یک شنبه ۱۱ اسفند
۱۰.۳۰ ریاضی دوم
۱۰.۵۰ ریاضی چهارم
۱۱.۳۰ علوم ششم

دوشنبه ۱۲ اسفند
۱۰.۳۰ ریاضی اول
۱۰.۵۰ فارسی سوم
۱۱.۳۰ ریاضی پنجم

سه شنبه ۱۳ اسفند
۱۰.۳۰ علوم اول
۱۰.۵۰ علوم پنجم
۱۱.۳۰ فارسی ششم

چهارشنبه ۱۴ اسفند
۱۰.۳۰ فارسی اول
۱۰.۵۰ ریاضی سوم
۱۱.۳۰ ریاضی ششم

پنج شنبه ۱۵ اسفند
۱۰.۳۰ علوم دوم
۱۰.۵۰ فارسی چهارم
۱۱.۳۰ ریاضی پنجم

جمعه ۱۶ اسفند
۱۰.۳۰ فارسی دوم
۱۰.۵۰ ریاضی ششم
۱۱:۱۰ علوم چهارم

با توجه به لزوم پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، مدارس کشور در هفته گذشته تعطیل بود و در هفته آینده نیز فعلا تا دوشنبه تعطیل هستند.

بنا به اعلام معاونت آموزش ابتدایی، جدول پخش هفته اول برنامه‌های مکمل شبکه آموزش مخصوص دانش آموزان دوران ابتدایی که از شنبه ۱۰ اسفند پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه‌های تدریس دروس ابتدایی در شبکه آموزش به شرح زیر است:

شنبه ۱۰ اسفند
۱۰.۳۰ فارسی اول
۱۰.۵۰ علوم سوم
۱۱.۳۰ فارسی پنجم

یک شنبه ۱۱ اسفند
۱۰.۳۰ ریاضی دوم
۱۰.۵۰ ریاضی چهارم
۱۱.۳۰ علوم ششم

دوشنبه ۱۲ اسفند
۱۰.۳۰ ریاضی اول
۱۰.۵۰ فارسی سوم
۱۱.۳۰ ریاضی پنجم

سه شنبه ۱۳ اسفند
۱۰.۳۰ علوم اول
۱۰.۵۰ علوم پنجم
۱۱.۳۰ فارسی ششم

چهارشنبه ۱۴ اسفند
۱۰.۳۰ فارسی اول
۱۰.۵۰ ریاضی سوم
۱۱.۳۰ ریاضی ششم

پنج شنبه ۱۵ اسفند
۱۰.۳۰ علوم دوم
۱۰.۵۰ فارسی چهارم
۱۱.۳۰ ریاضی پنجم

جمعه ۱۶ اسفند
۱۰.۳۰ فارسی دوم
۱۰.۵۰ ریاضی ششم
۱۱:۱۰ علوم چهارم

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}