ستاره شناسان انگلیسی متوجه شده اند که یک سیاره فراخورشیدی بزرگ که دو برابر سیاره زمین است بالقوه می تواند قابل سکونت باشد.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۸
ستاره شناسان انگلیسی متوجه شده اند که یک سیاره فراخورشیدی بزرگ که دو برابر سیاره زمین است بالقوه می تواند قابل سکونت باشد.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۸
۰
ستاره شناسان انگلیسی متوجه شده اند که یک سیاره فراخورشیدی بزرگ که دو برابر سیاره زمین است بالقوه می‌تواند قابل سکونت باشد.

به گزارش پایگاه اینترنتی آی. تی. وی، این کشف، زمینه را برای جستجوی حیات در سیاره‌هایی باز می‌کند که به اندازه قابل توجهی بزرگتر از زمین، اما از نپتون کوچکتر هستند.

گروهی از محققان دانشگاه کمبریج با استفاده از داده‌های جرم، شعاع و جو سیاره فراخورشیدی K. ۲-۱۸ b، مشخص کردند که احتمال وجود آب مایع در شرایط قابل سکونت در زیر جو غنی از هیدروژن این سیاره وجود دارد.

سیاره K. ۲-۱۸ b، در فاصله ۱۲۴ سال نوری از زمین قرار دارد؛ شعاع این سیاره ۲.۶ برابر و جرم آن ۸.۶ برابر زمین است. این سیاره به دور ستاره خود در منطقه قابل سکونت منظومه شمسی می‌چرخد. منطقه قابل سکونت منظومه شمسی است، ناحیه‌ای است که در آن دمای هوا اجازه وجود آب مایع را می‌دهد.

سال گذشته نیز دو گروه مختلف از محققان گزارش دادند که در اتمسفر غنی از هیدروژن این سیاره فراخورشیدی بخار آب کشف کرده اند؛ سیاره فراخورشیدی به سیاره‌ای گفته می‌شود که در خارج از منظومه شمسی قرار دارد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو