رئیس پلیس راه استان ایلام از مسدود بودن مسیر ایلام به مهران خبر داد.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۰
۰

سرهنگ همتی زاده رئیس پلیس راه استان ایلام در گفتگویی گفت : با توجه به اینکه روز‌های پایان هفته هم استانی‌های عزیز از دامنه طبیعت بخصوص محور ایلام مهران بهره میبرند و استقبال خوبی روبرو است و در حال حاضر این محور به علت انجام عملیات عمرانی مسدود است به ناچار بایستی از مسیر جایگزین فرعی ایلام صالح اباد ماربره استفاده کنند.

 رئیس پلیس راه استان ایلام اضافه کرد : هم استاتی‌های عزیز در جهت پیشگیری از وقوع تصادفات در صورت امکان از محور‌های دیگر استفاده کنند ، چون جاده گنجایش این همه تردد را ندارد.

سرهنگ همتی زاده از کلیه رانندگان خواست رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را در دستورکار خود قرار داده با احتیاط رانندگی کنند.

او افزود : پلیس راه ایلام همواره تلاش می کند در کنار مردم زمینه امنیت را فراهم سازد و در بحث پیشگیری نیز نقش مهمی ایفا می کند.

رئیس پلیس راه استان ایلام از مسدود بودن مسیر ایلام به مهران خبر داد.

سرهنگ همتی زاده رئیس پلیس راه استان ایلام در گفتگویی گفت : با توجه به اینکه روز‌های پایان هفته هم استانی‌های عزیز از دامنه طبیعت بخصوص محور ایلام مهران بهره میبرند و استقبال خوبی روبرو است و در حال حاضر این محور به علت انجام عملیات عمرانی مسدود است به ناچار بایستی از مسیر جایگزین فرعی ایلام صالح اباد ماربره استفاده کنند.

 رئیس پلیس راه استان ایلام اضافه کرد : هم استاتی‌های عزیز در جهت پیشگیری از وقوع تصادفات در صورت امکان از محور‌های دیگر استفاده کنند ، چون جاده گنجایش این همه تردد را ندارد.

سرهنگ همتی زاده از کلیه رانندگان خواست رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را در دستورکار خود قرار داده با احتیاط رانندگی کنند.

او افزود : پلیس راه ایلام همواره تلاش می کند در کنار مردم زمینه امنیت را فراهم سازد و در بحث پیشگیری نیز نقش مهمی ایفا می کند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید