اجاره بها در بهمن ماه ۹۸ در شهر تهران با رشد ۲۹.۴ درصدی روبرو بوده است.
۰۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۶:۳۵
۰

براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران در بهمن ماه امسال به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۴۴.۴ درصدی روبرو بوده است.

همچنین تحولات بازار مسکن در یازده ماهه سال ۹۸ نشان می‌دهد که حدود ۷۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵.۶ درصد اُفت داشته است.

در این مدت متوسط یک متر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار ۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سل قبل ۶۳.۵ درصد رشد داشته است.

بررسی‌های نشان می‌دهد که در ماه مورد بررسی بالغ بر ۱۳ هزار و ۳۰۰ معامله در سطح شهر تهران صورت گرفته که نسبت به ماه قبل با رشد ۲۴ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۴۲ درصدی داشته است.

در این بین بررسی وضعیت اجاره بها در بهمن ماه ۹۸ در شهر تهران با رشد ۲۹.۴ درصدی و در کل مناطق شهری با افزایش ۳۱.۵ درصدی روبرو بوده است.

آخرین وضعیت اجاره بها در شهر تهران
 
منبع: میزان
اجاره بها در بهمن ماه ۹۸ در شهر تهران با رشد ۲۹.۴ درصدی روبرو بوده است.

براساس آخرین آمار منتشره از سوی بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران در بهمن ماه امسال به ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۴۴.۴ درصدی روبرو بوده است.

همچنین تحولات بازار مسکن در یازده ماهه سال ۹۸ نشان می‌دهد که حدود ۷۳ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۵.۶ درصد اُفت داشته است.

در این مدت متوسط یک متر بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار ۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سل قبل ۶۳.۵ درصد رشد داشته است.

بررسی‌های نشان می‌دهد که در ماه مورد بررسی بالغ بر ۱۳ هزار و ۳۰۰ معامله در سطح شهر تهران صورت گرفته که نسبت به ماه قبل با رشد ۲۴ درصدی و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۴۲ درصدی داشته است.

در این بین بررسی وضعیت اجاره بها در بهمن ماه ۹۸ در شهر تهران با رشد ۲۹.۴ درصدی و در کل مناطق شهری با افزایش ۳۱.۵ درصدی روبرو بوده است.

آخرین وضعیت اجاره بها در شهر تهران
 
منبع: میزان
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید