با شیوع بیماری کرونا درکشور استان مازندران نیز تحت تاثیر آن تمهیداتی را برای کنترل شیوع در نظر گرفته است. با کاهش رفت و امد و سفر‌های بین شهری و استانی جاده‌های پر ترافیک روز‌های خلوتی را تجربه میکند. به همین منظور دانشگاه علوم پزشکی مازندران با توجه به کمبود امکانات و نیروی انسانی شروع تست کرونا را در شهر‌های ورودی استان از جمله پل سفید بر عهده گرفته است.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۵
با شیوع بیماری کرونا درکشور استان مازندران نیز تحت تاثیر آن تمهیداتی را برای کنترل شیوع در نظر گرفته است. با کاهش رفت و امد و سفر‌های بین شهری و استانی جاده‌های پر ترافیک روز‌های خلوتی را تجربه میکند. به همین منظور دانشگاه علوم پزشکی مازندران با توجه به کمبود امکانات و نیروی انسانی شروع تست کرونا را در شهر‌های ورودی استان از جمله پل سفید بر عهده گرفته است.
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو