انتخاب میز ناهارخوری برای فضا‌های کوچک، کار چندان آسانی نیست، اما به نظر می‌رسد بهترین انتخاب در این زمینه، میز‌های دایره‌ای شکل باشند. از آنجایی که میز‌هایی دایره‌ای شکل به دلیل نداشتن زاویه، در بخش‌های گوناگون و حتی کنج دیوار می‌توانند قرار بگیرند، انتخاب مناسبی می‌باشند. در ادامه، تصاویری از میز‌های دایره‌ای شکل و قرار دادن آن‌ها در فضا‌های گوناگون را در اختیار شما قرار داده‌ایم.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۴
انتخاب میز ناهارخوری برای فضا‌های کوچک، کار چندان آسانی نیست، اما به نظر می‌رسد بهترین انتخاب در این زمینه، میز‌های دایره‌ای شکل باشند. از آنجایی که میز‌هایی دایره‌ای شکل به دلیل نداشتن زاویه، در بخش‌های گوناگون و حتی کنج دیوار می‌توانند قرار بگیرند، انتخاب مناسبی می‌باشند. در ادامه، تصاویری از میز‌های دایره‌ای شکل و قرار دادن آن‌ها در فضا‌های گوناگون را در اختیار شما قرار داده‌ایم.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۴
۰
منبع: تابناک
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50