سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در تشریح کشفیات اخیر پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه برخورد با افراد سوداگر که در زمان بحران اقدام به احتکار وسایل ضروری می‌کنند از جمله وظایف پلیس است، اظهار کرد: این روز‌ها در برخی از شهر‌ها افراد سودجو با توجه به مطرح شدن بحث ویروس کرونا اقدام به جمع‌آوری، دپو و احتکار اقلام بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده می‌کنند.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۱
سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در تشریح کشفیات اخیر پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه برخورد با افراد سوداگر که در زمان بحران اقدام به احتکار وسایل ضروری می‌کنند از جمله وظایف پلیس است، اظهار کرد: این روز‌ها در برخی از شهر‌ها افراد سودجو با توجه به مطرح شدن بحث ویروس کرونا اقدام به جمع‌آوری، دپو و احتکار اقلام بهداشتی مانند ماسک و مواد ضدعفونی کننده می‌کنند.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۱
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو