سطح آب رودخانه خرم رود در پی بارش‌های شب گذشته تا اکنون بالا آمده و در مرز طغیان قرار گرفته است.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵
سطح آب رودخانه خرم رود در پی بارش‌های شب گذشته تا اکنون بالا آمده و در مرز طغیان قرار گرفته است.
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50