سنگ‌های زبرجد آبی و شفاف هستند و با رنگی شبیه به رنگ دریا شناخته می‌شوند. زبرجد در همه‌ی نقاط جهان یافت‌می‌شود، اما بخش عمده‌ی آن در برزیل پیدا شده‌است. زبرجد‌ها به اندازه‌ی الماس کمیاب نیستند، اما در واقع یک گنج واقعی است.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۴
۰
سنگ‌های آکوآمارین آبی و شفاف هستند و با رنگی شبیه به رنگ دریا شناخته می‌شوند. آکوآمارین در همه‌ی نقاط جهان یافت‌می‌شود، اما بخش عمده‌ی آن در برزیل پیدا شده‌است. آکوآمارین به اندازه‌ی الماس کمیاب نیستند اما در واقع یک گنج واقعی است.

در این‌گزارش مجموعه‌‌ای از مشهورترین جواهرات آکوآمارین نشان تاریخ رو خواهید دید.

تاج ملکه الیزابت با سنگ‌زبرجد (Queen Elizabeth's Tiara)
 
در سال ۱۹۵۳ میلادی، رئیس‌جمهور برزیل تاج آکوآمارین نشانی را به عنوان هدیه به ملکه الیزابت به مناسبت تاج‌گذاری او هدیه داد.

معروف‌ترین سنگ‌های آکوآمارین جهان +تصاویر

سنگ دوم‌پِدرو آکوآمارین (Dom Pedro Aquamarine)

سنگ‌ پِدرو یکی از بزرگترین سنگ‌های آکوآمارین جهان است و ۳۶ سانتیمتر طول و ۱۰۳۶۳ قیراط دارد. در حال حاضر در ضمن مجموعه موزه ملی سنگ‌های قیمتی و معادن (Smithsonian National) در واشنگتن قرار دارد.

معروف‌ترین سنگ‌های آکوآمارین جهان +تصاویر

سنگ آکوآمارین اِلیانور روزوِلت (Mrs.Eleanor Roosevelt's Aquamarine)

این‌سنگ شگفت‌انگیز است و رئیس‌جمهور اسبق برزیل (Getulio Vargas) آن را به بانوی اول الیانور روزولت هدیه داد. این سنگ ۱.۲۹۸ قیراط است و ۱.۳ کیلوگرم وزن دارد.
 
معروف‌ترین سنگ‌های آکوآمارین جهان +تصاویر
منبع: تابناک
سنگ‌های زبرجد آبی و شفاف هستند و با رنگی شبیه به رنگ دریا شناخته می‌شوند. زبرجد در همه‌ی نقاط جهان یافت‌می‌شود، اما بخش عمده‌ی آن در برزیل پیدا شده‌است. زبرجد‌ها به اندازه‌ی الماس کمیاب نیستند، اما در واقع یک گنج واقعی است.
سنگ‌های آکوآمارین آبی و شفاف هستند و با رنگی شبیه به رنگ دریا شناخته می‌شوند. آکوآمارین در همه‌ی نقاط جهان یافت‌می‌شود، اما بخش عمده‌ی آن در برزیل پیدا شده‌است. آکوآمارین به اندازه‌ی الماس کمیاب نیستند اما در واقع یک گنج واقعی است.

در این‌گزارش مجموعه‌‌ای از مشهورترین جواهرات آکوآمارین نشان تاریخ رو خواهید دید.

تاج ملکه الیزابت با سنگ‌زبرجد (Queen Elizabeth's Tiara)
 
در سال ۱۹۵۳ میلادی، رئیس‌جمهور برزیل تاج آکوآمارین نشانی را به عنوان هدیه به ملکه الیزابت به مناسبت تاج‌گذاری او هدیه داد.

معروف‌ترین سنگ‌های آکوآمارین جهان +تصاویر

سنگ دوم‌پِدرو آکوآمارین (Dom Pedro Aquamarine)

سنگ‌ پِدرو یکی از بزرگترین سنگ‌های آکوآمارین جهان است و ۳۶ سانتیمتر طول و ۱۰۳۶۳ قیراط دارد. در حال حاضر در ضمن مجموعه موزه ملی سنگ‌های قیمتی و معادن (Smithsonian National) در واشنگتن قرار دارد.

معروف‌ترین سنگ‌های آکوآمارین جهان +تصاویر

سنگ آکوآمارین اِلیانور روزوِلت (Mrs.Eleanor Roosevelt's Aquamarine)

این‌سنگ شگفت‌انگیز است و رئیس‌جمهور اسبق برزیل (Getulio Vargas) آن را به بانوی اول الیانور روزولت هدیه داد. این سنگ ۱.۲۹۸ قیراط است و ۱.۳ کیلوگرم وزن دارد.
 
معروف‌ترین سنگ‌های آکوآمارین جهان +تصاویر
منبع: تابناک
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید