بعد از پایان کار رضا مهاجری در باشگاه نساجی مازندران، مسئولان این باشگاه محمود فکری را به عنوان سرمربی انتخاب کردند.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۳
بعد از پایان کار رضا مهاجری در باشگاه نساجی مازندران، مسئولان این باشگاه محمود فکری را به عنوان سرمربی انتخاب کردند.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۳
۰

مسئولان باشگاه نساجی مازندران بعد از پایان همکاری با رضا مهاجری دست روی محمود فکری گذاشتند و او را به عنوان سرمربی باشگاه انتخاب کردند. فکری بعد از این انتخاب گفت: از باشگاه نساجی با من تماس گرفتند و از اعتماد مدیران این باشگاه ممنونم. باشگاه خوشه طلایی ساوه ظاهراً با جدایی من موافقت کرده و مشکلی برای آغاز کار در نساجی ندارم.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو