شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۳ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۹
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۳ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۹
۰

 شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۳ قرارگرفته و کیفیت هوای تهران  قابل قبول است همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۹۸ قرار داشت و هوای تهران کیفیت قابل قبول داشت.

تهران از ابتدای سال ۲۷ روز هوای پاک، ۲۳۲ روز هوای قابل قبول، ۷۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه سالم برای همه افراد داشته است.

هچنین تهران در مدت مشابه سال پیش ۲۵ روز هوای پاک، ۲۵۶ روز هوای قابل قبول و ۵۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه داشته است.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50