"الکساندر شالنبرگ" وزیر امور خارجه اتریش امروز یکشنبه (۴ اسفند) با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹
"الکساندر شالنبرگ" وزیر امور خارجه اتریش امروز یکشنبه (۴ اسفند) با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.
۰۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50