سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور در یکی از شعب اخذ رای، در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۴
سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور در یکی از شعب اخذ رای، در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۴
۰
تصویری از فرزند حاج قاسم سلیمانی پای صندوق رای
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50