سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «‎برایان هوک» دوباره کلماتی بر زبان رانده که شایسته رژیم آمریکاست، گفت: آمریکا حق ندارد راجع به مردم سر بلند ایران صحبت کند.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۳
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه «‎برایان هوک» دوباره کلماتی بر زبان رانده که شایسته رژیم آمریکاست، گفت: آمریکا حق ندارد راجع به مردم سر بلند ایران صحبت کند.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۳
۰

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر در واکنش به اظهارات یکی از مقامات آمریکایی اظهار کرد: «‎برایان هوک» دوباره کلماتی بر زبان رانده که شایسته رژیم آمریکاست، رژیمی که هنوز درگیر ابهامات راجع به انتخابات است و جنایت‌هایش در ترور پیشگامان مبارزه با تروریسم احساسات مردم جهان را جریحه دار کرده است.

وی افزود: آمریکا حق ندارد راجع به مردم سر بلند ایران صحبت کند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50