نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اعلام تحریم‌ها علیه شورای نگهبان، اعمال این تحریم‌ها را مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.
۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۱
۰

«برایان هوک»، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران که اعضای شورای نگهبان را هدف قرار داده است، اعمال این تحریم‌ها را مرتبط با انتخابات عنوان کرد.

هوک همچنین ادعا‌هایی را علیه برگزاری انتخابات در ایران مطرح کرد و افزود که تحریم‌ها و فشار‌ها علیه ایران با هدف پاسخگو کردن ایران دنبال می‌شود.

نماینده آمریکا در ادعا‌های خود به کشف محموله موشکی ادعایی در دریای سرخ نیز اشاره کرد و مدعی شد که قبلاً در ماه نوامبر نیز آمریکا محموله‌های موشک‌هایی از ایران به سمت یمن را کشف و ضبط کرده است.

برایان هوک در ادعا‌های خود همچنین خواستار فشار بین‌المللی علیه ایران و تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران شد که براساس برجام قرار است تا چند ماه دیگر منقضی شود.

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اعلام تحریم‌ها علیه شورای نگهبان، اعمال این تحریم‌ها را مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

«برایان هوک»، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران که اعضای شورای نگهبان را هدف قرار داده است، اعمال این تحریم‌ها را مرتبط با انتخابات عنوان کرد.

هوک همچنین ادعا‌هایی را علیه برگزاری انتخابات در ایران مطرح کرد و افزود که تحریم‌ها و فشار‌ها علیه ایران با هدف پاسخگو کردن ایران دنبال می‌شود.

نماینده آمریکا در ادعا‌های خود به کشف محموله موشکی ادعایی در دریای سرخ نیز اشاره کرد و مدعی شد که قبلاً در ماه نوامبر نیز آمریکا محموله‌های موشک‌هایی از ایران به سمت یمن را کشف و ضبط کرده است.

برایان هوک در ادعا‌های خود همچنین خواستار فشار بین‌المللی علیه ایران و تمدید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران شد که براساس برجام قرار است تا چند ماه دیگر منقضی شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید