سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران توضیحاتی درباره وضعیت تعطیلی مدارس در فردای انتخابات "شنبه سوم اسفند" ارائه داد.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۴
۰

مسعود ثقفی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت تعطیلی مدارس در فردای انتخابات "روز شنبه سوم اسفند" را امروز یا فردا اعلام خواهید کرد، گفت: برای اعلام وضعیت تعطیلی مدارس در روز شنبه سوم اسفند نیاز به بررسی وضعیت مدارسی داریم که پایگاه‌های اخذ رأی هستند.

وی افزود: در یک هزار و ۸۰۰ مدرسه تهران حدود ۲ هزار صندوق رأی برای برپایی انتخابات در حال آماده سازی است، ممکن است کار شمارش آرا در تعدادی از پایگاه‌های اخذ رأی که از میان مدارس هستند در همان شب انتخابات به پایان برسد.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: با این وجود اگر کار شمارش آراء طولانی شود و نیاز به زمان بیشتری باشد مدارس روز شنبه سوم اسفند تعطیل خواهند شد و در غیراین صورت مدارس روز شنبه دایر خواهند بود.

ثقفی یادآور شد: برای تصمیم‌گیری درباره تعطیلی روز شنبه نیاز به بررسی وضعیت مدارسی داریم که پایگاه‌های اخذ رأی هستند و نتیجه نهایی بعدازظهر روز جمعه به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۶۰ درصد مدارس "۷۰ هزار مدرسه" شعب اخذ رأی

علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش نیز با اشاره به اینکه این وزارتخانه در دو عرصه به وزارت کشور برای برگزاری انتخابات کمک می‌کند، نخست تأمین نیروی انسانی برای برگزاری انتخابات، معلمان و مدارس در سراسر کشور یکی از ارکان مهم برگزاری انتخابات هستند، معلمان در اداره شعبه‌های اخذ رأی به عنوان عوامل اجرایی فعالیت می‌کنند و ۷۰ درصد فرهنگیان در این باره مشارکت دارند همچنین به شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات کمک می‌کنند و بیشترین همکاری در بحث نظارت بر انتخابات از سوی فرهنگیان است.

کاظمی با اشاره به اینکه بخش دوم کمک آموزش‌و پرورش در برگزاری انتخابات ارائه امکانات و تجهیزات است، متذکر شد: از طریق در اختیار گذاشتن مدارس و تجهیزات برای برگزاری انتخابات به وزارت کشور کمک می‌کنیم.

به گفته وی ۶۰ درصد مدارس شعب اخذ رأی هستند که حدود ۷۰ هزار مدرسه در کل کشور می‌شود.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران توضیحاتی درباره وضعیت تعطیلی مدارس در فردای انتخابات "شنبه سوم اسفند" ارائه داد.

مسعود ثقفی در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت تعطیلی مدارس در فردای انتخابات "روز شنبه سوم اسفند" را امروز یا فردا اعلام خواهید کرد، گفت: برای اعلام وضعیت تعطیلی مدارس در روز شنبه سوم اسفند نیاز به بررسی وضعیت مدارسی داریم که پایگاه‌های اخذ رأی هستند.

وی افزود: در یک هزار و ۸۰۰ مدرسه تهران حدود ۲ هزار صندوق رأی برای برپایی انتخابات در حال آماده سازی است، ممکن است کار شمارش آرا در تعدادی از پایگاه‌های اخذ رأی که از میان مدارس هستند در همان شب انتخابات به پایان برسد.

سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: با این وجود اگر کار شمارش آراء طولانی شود و نیاز به زمان بیشتری باشد مدارس روز شنبه سوم اسفند تعطیل خواهند شد و در غیراین صورت مدارس روز شنبه دایر خواهند بود.

ثقفی یادآور شد: برای تصمیم‌گیری درباره تعطیلی روز شنبه نیاز به بررسی وضعیت مدارسی داریم که پایگاه‌های اخذ رأی هستند و نتیجه نهایی بعدازظهر روز جمعه به مردم اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۶۰ درصد مدارس "۷۰ هزار مدرسه" شعب اخذ رأی

علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش نیز با اشاره به اینکه این وزارتخانه در دو عرصه به وزارت کشور برای برگزاری انتخابات کمک می‌کند، نخست تأمین نیروی انسانی برای برگزاری انتخابات، معلمان و مدارس در سراسر کشور یکی از ارکان مهم برگزاری انتخابات هستند، معلمان در اداره شعبه‌های اخذ رأی به عنوان عوامل اجرایی فعالیت می‌کنند و ۷۰ درصد فرهنگیان در این باره مشارکت دارند همچنین به شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات کمک می‌کنند و بیشترین همکاری در بحث نظارت بر انتخابات از سوی فرهنگیان است.

کاظمی با اشاره به اینکه بخش دوم کمک آموزش‌و پرورش در برگزاری انتخابات ارائه امکانات و تجهیزات است، متذکر شد: از طریق در اختیار گذاشتن مدارس و تجهیزات برای برگزاری انتخابات به وزارت کشور کمک می‌کنیم.

به گفته وی ۶۰ درصد مدارس شعب اخذ رأی هستند که حدود ۷۰ هزار مدرسه در کل کشور می‌شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}