محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش به دیدار محرمانه اش با "کریس مورفی"، سناتور آمریکایی گفت: بیش از ۲۰ سال است سناتورهای آمریکایی به دیدارم می‌آیند.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۴
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیأت دولت در واکنش به دیدار محرمانه اش با "کریس مورفی"، سناتور آمریکایی گفت: بیش از ۲۰ سال است سناتورهای آمریکایی به دیدارم می‌آیند.
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۴
۰