وزیر ارتباطات درباره عضویت‌های ناخواسته در گروه‌های انتخاباتی گفت: حق‌الناس⁩ خط قرمز ما است. با متخلفان شدیدا برخورد خواهیم کرد، هر که می‌خواهند باشند. شکایت در ۱۹۵ از شما، پیگیری از ما!
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
وزیر ارتباطات درباره عضویت‌های ناخواسته در گروه‌های انتخاباتی گفت: حق‌الناس⁩ خط قرمز ما است. با متخلفان شدیدا برخورد خواهیم کرد، هر که می‌خواهند باشند. شکایت در ۱۹۵ از شما، پیگیری از ما!
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹
۰

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات پستی به این شرح در فضای مجازی منتشر کرد:

«ارسال پیامک‌های انبوه و عضو کردن ناخواسته در گروه‌ها و کانال‌ها توسط برخی از ستاد‌های انتخاباتی برای مردم آزاردهنده شده است. می‌پرسند شماره ما را از کجا آورده‌اند؟

حق‌الناس⁩ خط قرمز ما است. با متخلفین شدیدا برخورد خواهیم کرد، هر که می‌خواهند باشند. شکایت در ۱۹۵ از شما، پیگیری از ما!»

آذری جهرمی:عضویت‌های ناخواسته در گروه‌های انتخاباتی فضای مجازی اطلاع‌رسانی شود
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50