مراسم رونمایی از پیراهن جدید تیم ملی بسکتبال با حضور بازیکنان و مسئولان فدراسیون بسکتبال برگزار شد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۸
مراسم رونمایی از پیراهن جدید تیم ملی بسکتبال با حضور بازیکنان و مسئولان فدراسیون بسکتبال برگزار شد.
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۸
۰
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو