مگان مارکل عروس جدی خانواده سلطنتی که عنوان دوشس ساسکس را به خود گرفته است، این روز‌ها سوژه خبرنگاران دنیای مد است. در جدیدترین اخبار، خبرنگاران دنیای مد، توجه شان به نوع پوشش و مدل لباس‌های جمع شده و در نتیجه بهترین مدل لباس‌های مگان مارکل را گردآوری کرده اند.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۰
مگان مارکل عروس جدی خانواده سلطنتی که عنوان دوشس ساسکس را به خود گرفته است، این روز‌ها سوژه خبرنگاران دنیای مد است. در جدیدترین اخبار، خبرنگاران دنیای مد، توجه شان به نوع پوشش و مدل لباس‌های جمع شده و در نتیجه بهترین مدل لباس‌های مگان مارکل را گردآوری کرده اند.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۰
۰

منبع:سیمرغ

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو