هوای پایتخت با شاخص ۶۵ در شرایط قابل قبول قرار دارد.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۷
هوای پایتخت با شاخص ۶۵ در شرایط قابل قبول قرار دارد.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۷
۰

کیفیت هوای تهران امروز دوشنبه (۲۸ بهمن ماه) با شاخص ۶۵ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۵۹ در شرایط پاک قرار داشت.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو