آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودرو‌های صفر بازار تهران طی بهمن ماه ۹۸ است که بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۴
آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودرو‌های صفر بازار تهران طی بهمن ماه ۹۸ است که بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده است.
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۴
۰
خودروهای ۷۰ تا ۱۰۰ میلیونی بازار تهران
 
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو