پس حقّ مادرت این است که بدانى او تو را در جایى حمل کرده است که هیچ کس فردى دیگر را در آنجا حمل نمى‏کند، و از میوه دل خود چیزى بتو خورانده است که هیچ کس بدیگرى نمیخوراند.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۶
پس حقّ مادرت این است که بدانى او تو را در جایى حمل کرده است که هیچ کس فردى دیگر را در آنجا حمل نمى‏کند، و از میوه دل خود چیزى بتو خورانده است که هیچ کس بدیگرى نمیخوراند.
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۶
۰
 امام سجّاد علیه السلام:

پس حقّ مادرت این است که بدانى او تو را در جایى حمل کرده است که هیچ کس فردى دیگر را در آنجا حمل نمى‏کند، و از میوه دل خود چیزى بتو خورانده است که هیچ کس بدیگرى نمیخوراند؛ و با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست [و خلاصه‏]تمام جوارحش تو را حفاظت نموده و از تو نگهدارى کرده، و از این کارش هم خرّم و شاد بوده، و در عین حال مراقب بوده، و در ایّام باردارى هر ناگوارى و درد و سنگینى و غم و اندوهى را بجان خریده و تحمّل نمود، تا آن موقعى که دست قدرت الهى تو را از او فارغ ساخت و بر پهنه زمین آورد، از آن ببعد خوش داشت که تو سیر باشى و او گرسنه، تو پوشیده باشى و او برهنه، تو سیراب باشى و او تشنه، و بر تو سایه بگستراند و خود در برابر آفتاب باشد، و با سختى خود تو را به رفاه اندازد، و با بیخوابى خود خواب را بر تو شیرین کند، مادر اندرونش ظرف تو، و دامنش محلّ آرامش تو، و جانش پناه تو بوده است؛ و فقط بخاطر تو متحمّل گرم و سرد دنیا شده است، پس بهمان اندازه هم تو از او تشکّر کن، و آن را جز بیارى و توفیق خداوند نتوانى!

تحف العقول، صفحه ۲۴۲ و ۲۴۳
 
 
 
 
منبع:بهداشت نیوز
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50