مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه امسال به ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۲۵.۶ درصد کاهش یافته است.
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
مجموع بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه امسال به ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۲۵.۶ درصد کاهش یافته است.
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
۰

براساس آمار‌های بانک مرکزی از متغیر‌های پولی و بانکی در پایان آذر ماه، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان این ماه به ۴۹۴ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳.۹ درصد و در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۶.۳ درصد رشد داشته است.

بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با ۱۶.۲ درصد افزایش در ۹ ماهه امسال و رشد ۵۷.۲ درصدی در یک سال منتهی به آذر ماه به عدد ۱۱۱ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است. بخشی زیادی از این رشد بدهی در بازه ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۸ مربوط به اجرای بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ است که براساس آن بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شد.

* افزایش ۲۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در ۹ ماهه امسال

بنابراین این میزان رشد بدهی، رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی صرفا همان ۱۶ درصدی است که در ۹ ماهه امسال افزایش یافته است. البته دولت طبق قانون می‌تواند ۳ درصد از کل بودجه را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند، اما باید این مبلغ را تا پایان سال تسویه کند.

* افت ۳۸ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

یکی از اتفاقات مثبت رخ داده از خرداد ماه تا آذر ۹۸ کاهش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که تا پایان سال گذشته به ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رسیده بود، در پایان آذر ماه امسال تا ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان افت کرده است. یعنی در این مدت ۲۶ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان از حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است.

حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذر ماه سال گذشته به ۱۴۹ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسیده بود که با این حساب بدهی بانک‌ها در یک سال منتهی به آذر ماه امسال ۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی ۲۵۱ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۲۳۷ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان سپرده قانونی و ۱۳ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان سپرده دیداری بانک‌ها است. سپرده قانونی در یک سال منتهی به آذر ماه ۳۰.۵ درصد رشد داشته است.

مانده سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی معادل ۸۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان است که در در دوره یک ساله منتهی به آذر ۵۰.۶ درصد و در ۹ ماهه امسال ۳۰.۱ درصد افزایش یافته است.

در بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی معادل ۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان است که نسبت به آذر ماه سال قبل ۲۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

اما بدهی بانک‌های دولتی تخصصی به بانک مرکزی با ۴ درصد کاهش به ۴۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده است و بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به ۶۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. درواقع بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۷ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان (۳۸.۲ درصد) افت داشته است.

بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در مجموع از سال ۹۳ تا سال گذشته همواره روند صعودی داشته است.

* حجم سپرده‌ها و مانده تسهیلات اعطایی

حجم کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲ هزار و ۲۰۹ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۲۸.۵ درصد و در ۹ ماهه امسال ۲۰.۹ درصد رشد داشته است.

اما در مقابل مانده تسهیلات اعطایی که با عنوان بدهی بخش غیردولتی درج شده است، ۱۴۴۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان درج شده است.

* آمار‌های مهم پولی/ ارقام به میلیارد تومان

 

عنوان آذر 98 درصد تغییر نسب به آذر 97 درصد تغییر نسب به اسفند 97
دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 494،510 6.7 6.3
بدهی دولت به بانک مرکزی 88،060 101.1 20.4
بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی 23،270 13.9- 2.5
سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی 237،640 30.5 22
سپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی 86،650 50.6 30.1
*بدهی بانک ها به بانک مرکزی 111،390 25.6- 19.4-
بدهی بانک های تجاری دولتی به بانک مرکزی 4،340 22.3 48.6
بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی 46،950 4- 1.7-
بدهی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری 60،100 38.2- 31.3-
*سپردههای بخش غیردولتی 2،209،520 28.5 20.9
سپرده های جاری 310،690 56 34.8
سپرده سرمایه گذاری مدت دار 1،744،230 24.2 19.1
سپرده قرض الحسنه 115،890 30.5 12.9
مانده تسهیلات اعطایی بانک ها 1،440،050 19.2 9.7

 

 

 

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50