تصادف سرویس مدرسه در آمریکا باعث کشته شدن ۸ نفر شده است.
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۲
تصادف سرویس مدرسه در آمریکا باعث کشته شدن ۸ نفر شده است.
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۲
۰