مهران مدیری در دورهمی به انتقاد از تعطیلی مدارس پرداخت.
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۴
مهران مدیری در دورهمی به انتقاد از تعطیلی مدارس پرداخت.
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۴
۱