بررسی علت منسوخ شدن BMI و تولد دستگاه‌های بادی آنالیزورسال‌ها پیش وقتی برای مشخص شدن تناسب اندام به مطب پزشک می‌رفتید، از طریق یک فرمول ساده به شما می‌گفتند که آیا نسبت قد به وزن‌تان طبیعی است یا خیر.
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳
۰

روشی جدید برای تعیین تناسب اندام

 در این جا می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا استفاده از شاخص BMI برای تعیین تناسب توده بدنی روش درستی است؟

شاخص BMI، تناسب اندام

در این روش فقط به دو شاخص قد و وزن برای تشخیص تناسب اندام پرداخته می‌شود و از طریق یک فرمول ساده یعنی (وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر) BMI به دست می‌آید و بعد بر اساس یک سری از اعداد به شما گفته خواهد شد توده بدنی تان در چه وضعیتی قرار دارد. برای مثال اگر شاخص شما بین ۱۸.۵ -۱۶ باشد کمبود وزن، اگر بین ۲۵ -۱۸.۵ باشد طبیعی و اگر بیشتر از ۲۵ باشد اضافه وزن دارید.

آشنایی با بادی‌کامپوزیشن

بادی کامپوزیشن در حقیقت روشی است که با استفاده از یک ترازوی هوشمند از سیرتا پیاز بدنتان را نشان می‌دهد و به صورت کاملاً تخصصی به شما می‌گوید چه میزان چربی و عضله کم یا اضافه دارید و این درصد را در کدام منطقه از بدنتان باید جبران کنید.

چربی و عضله

بعد از مشخص شدن وزن نهایی، میزان کل چربی و عضله بدنتان در دو سطر به صورت جداگانه به شما نشان داده خواهد شد و در روبه روی آن میزانی از چربی و عضله که در بدن شما طبیعی است، به صورت یک بازه عددی نوشته می‌شود. همچنین شما می‌توانید به صورت کاملا جزئی‌تر، به میزان چربی و عضله در دست‌ها، پا‌ها و ناحیه شکمی خود پی ببرید.

آب، پروتئین و مواد معدنی

یکی از مهم‌ترین نکته‌ها در داشتن رژیم غذایی کنترل میزان آب، پروتئین و مواد معدنی است. در بادی کامپوزیشن، شما به صورت جداگانه از آب‌بدن، پروتئین و مواد معدنی خود اطلاع می‌یابید و می‌توانید با توجه به نیازتان مقدار ورودی آن‌ها را به بدن‌تان کاهش یا افزایش دهید.

برتری آنالیزور بدن

این که چرا بادی کامپوزیشن نسبت به BMI برتری دارد تا این جا فهمیده اید، اما به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین نقطه قوت این دستگاه چیز دیگری است. برای درک این قضیه شما دو نفر را با وزن و قد کاملا یکسان تصور کنید. فرد شماره یک دارای ۲۰ کیلوگرم عضله و ۳۵کیلوگرم چربی است فرد شماره دو دارای ۳۰ کیلوگرم عضله و ۲۵ کیلو گرم چربی است. قطعاً این دو فرد از نظر ظاهری و توده بدنی شبیه هم نیستند، فرد شماره دو نسبت به فرد شماره یک لاغر‌تر به نظر می‌رسد، اما روی ترازو وزن و BMI هر دو یکسان است.


منبع:سلامت نیوز
بررسی علت منسوخ شدن BMI و تولد دستگاه‌های بادی آنالیزورسال‌ها پیش وقتی برای مشخص شدن تناسب اندام به مطب پزشک می‌رفتید، از طریق یک فرمول ساده به شما می‌گفتند که آیا نسبت قد به وزن‌تان طبیعی است یا خیر.

روشی جدید برای تعیین تناسب اندام

 در این جا می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که آیا استفاده از شاخص BMI برای تعیین تناسب توده بدنی روش درستی است؟

شاخص BMI، تناسب اندام

در این روش فقط به دو شاخص قد و وزن برای تشخیص تناسب اندام پرداخته می‌شود و از طریق یک فرمول ساده یعنی (وزن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر) BMI به دست می‌آید و بعد بر اساس یک سری از اعداد به شما گفته خواهد شد توده بدنی تان در چه وضعیتی قرار دارد. برای مثال اگر شاخص شما بین ۱۸.۵ -۱۶ باشد کمبود وزن، اگر بین ۲۵ -۱۸.۵ باشد طبیعی و اگر بیشتر از ۲۵ باشد اضافه وزن دارید.

آشنایی با بادی‌کامپوزیشن

بادی کامپوزیشن در حقیقت روشی است که با استفاده از یک ترازوی هوشمند از سیرتا پیاز بدنتان را نشان می‌دهد و به صورت کاملاً تخصصی به شما می‌گوید چه میزان چربی و عضله کم یا اضافه دارید و این درصد را در کدام منطقه از بدنتان باید جبران کنید.

چربی و عضله

بعد از مشخص شدن وزن نهایی، میزان کل چربی و عضله بدنتان در دو سطر به صورت جداگانه به شما نشان داده خواهد شد و در روبه روی آن میزانی از چربی و عضله که در بدن شما طبیعی است، به صورت یک بازه عددی نوشته می‌شود. همچنین شما می‌توانید به صورت کاملا جزئی‌تر، به میزان چربی و عضله در دست‌ها، پا‌ها و ناحیه شکمی خود پی ببرید.

آب، پروتئین و مواد معدنی

یکی از مهم‌ترین نکته‌ها در داشتن رژیم غذایی کنترل میزان آب، پروتئین و مواد معدنی است. در بادی کامپوزیشن، شما به صورت جداگانه از آب‌بدن، پروتئین و مواد معدنی خود اطلاع می‌یابید و می‌توانید با توجه به نیازتان مقدار ورودی آن‌ها را به بدن‌تان کاهش یا افزایش دهید.

برتری آنالیزور بدن

این که چرا بادی کامپوزیشن نسبت به BMI برتری دارد تا این جا فهمیده اید، اما به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین نقطه قوت این دستگاه چیز دیگری است. برای درک این قضیه شما دو نفر را با وزن و قد کاملا یکسان تصور کنید. فرد شماره یک دارای ۲۰ کیلوگرم عضله و ۳۵کیلوگرم چربی است فرد شماره دو دارای ۳۰ کیلوگرم عضله و ۲۵ کیلو گرم چربی است. قطعاً این دو فرد از نظر ظاهری و توده بدنی شبیه هم نیستند، فرد شماره دو نسبت به فرد شماره یک لاغر‌تر به نظر می‌رسد، اما روی ترازو وزن و BMI هر دو یکسان است.


منبع:سلامت نیوز
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید