بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۸ مبلغ ۴.۵۸۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۹
۰

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به زوج‌های جوان، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات بانک بوده است به گونه‌ای که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۸ مبلغ ۴.۵۸۵ میلیارد تومان تسهیلات به زوج‌های جوان پرداخت شده است و در مراسم روز ملی ازدواج با حضور مقامات کشوری از این بانک به عنوان بانک حامی بنیان خانواده تجلیل به‌عمل آمد.

همچنین بانک رفاه علاوه بر تسهیلات ازدواج، مبلغ ۵۷۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ویژه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، ۶۴۱ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ویژه زندانیان معسر، مصوبات سفر ریاست جمهوری، ودیعه مسکن و... و قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح‌های مددجویی کمیته امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد تومان در بازه زمانی مذکور پرداخت کرده است.

بانک رفاه کارگران در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۸ مبلغ ۴.۵۸۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به زوج‌های جوان، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات بانک بوده است به گونه‌ای که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۸ مبلغ ۴.۵۸۵ میلیارد تومان تسهیلات به زوج‌های جوان پرداخت شده است و در مراسم روز ملی ازدواج با حضور مقامات کشوری از این بانک به عنوان بانک حامی بنیان خانواده تجلیل به‌عمل آمد.

همچنین بانک رفاه علاوه بر تسهیلات ازدواج، مبلغ ۵۷۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ویژه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، ۶۴۱ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ویژه زندانیان معسر، مصوبات سفر ریاست جمهوری، ودیعه مسکن و... و قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح‌های مددجویی کمیته امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد تومان در بازه زمانی مذکور پرداخت کرده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید